PÁR SLOVAsi by se slušelo tuto část napsat vlastními slovy. Častečně tak činím, ale hrozně nerad o sobě píši. Vzal jsem tedy WIKIPEDII a text v pravé části je čerpán z ní.

Toho všeho se snažím držet. A už dlouhé roky. Začínal jsem v roce 1992 a za tu dobu hlavně technika prodělala velký posun ve všech pohledech na ní. A hlavně díky její dostupnosti je možno vymýšlet a tvořit. A když to člověka baví, je radost jak vymýšlet, tak spolupracovat na různých projektech.

A spolupráce ať s kolegou nebo zadavatelem je tou nejdůležitější částí při přípravě, natáčení nebo finalizaci díla.

GASTROFEST.CZ
PRENER.CZ
REDMOVIE.CZ
STASTNAREALITKA.CZ
BIDLI.CZ
SLAGRTV.CZ
KONTAKTSERVIS.CZKAMERAMAN

je ve filmové a televizní tvorbě člověk vykonávající profesi spadající do hlavního tvůrčího a organizačního pracovního-výrobního štábu.

PODSTATOU JEHO PRÁCE 

je natáčet film nebo jiné audiovizuální dílo a dát vznikajícímu filmu (televiznímu filmu/hře) určitou vizuální podobu, způsobem volby předmětů jednotlivých záběrů, svícením, použitím filtrů apod. navodit pro každou část filmu chtěnou atmosféru, atd. V přípravných fázích může částečně mluvit do obsazení (castingu) filmu. Ve fázi výrobní na kameramanovi zcela závisí výběr typu filmového materiálu, typ svícení, použití objektivů, filtrů a jiných pomůcek při natáčení, ovlivňujících celkový obraz. Po fázi natáčení může zasahovat do způsobu vyvolání v laboratořích (pokud se má lišit od standardního), v postprodukční fázi určuje barevné korekce výsledné obrazové filmové kopie.

VE VÝROBNÍM ŠTÁBU

kameraman spolupracuje s režisérem a vytváří s ním celkovou výtvarnou podobu díla.  Je současně vedoucí tzv. dílčího štábu kameramana, do kterého patří asistent kameramana, asistent kamery, vrchní osvětlovač a tzv. služba u kamery. Kameraman se tvorby filmu (televizního filmu nebo hry apod.) účastní od prvního dne přípravných prací do schválení posledních denních prací. U filmu navíc sám vytváří nebo jen dohlíží na barevné korekce.
ADRESA

Václav Trnka
tř. Čsl.Legií 22
370 06 České Budějovice - CZ

IČO: 65964331

SLEDUJTE
TELEFON
  • +420 777 046 706

E-MAIL